Zamówienia indywidualne

Zamówienia indywidualne

WYWÓZ ODPADÓW I GRUZU KONTENERAMI

Oferujemy:
 • wywóz odpadów zmieszanych różnego typu kontenerami o pojemności 1 m³, 4 m³, 7 m³, 16 m³, 36 m³
 • wywóz gruzu w BIG BAG-ach o pojemności 1 m³ oraz kontenerami o pojemności od 4m³

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Oferujemy:
 • wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych beczkowozami 10 m³ i 20 m³
 • pompowanie i wywóz wód opadowych z zalanych piwnic, ulic i innych pomieszczeń przy pomocy beczkowozów 10 m³ i 20 m³
 • inne usługi związane z pompowaniem nieczystości ciekłych

PRACE PORZĄDKOWE ORAZ UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI NA CIĄGACH PIESZYCH

Oferujemy:
 • ręczne oczyszczanie (dróg, placów, chodników) w sezonie letnim i zimowym, likwidacja zachwaszczenia nawierzchni (przerostów)
 • w sezonie letnim oczyszczanie z bieżących zanieczyszczeń, odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem nawierzchni chodnikowej w sezonie zimowym
 • wyposażanie dróg, placów, chodników w estetyczne skrzynie do przechowywania środków likwidujących skutki zimy
 • kompleksowa obsługa imprez masowych takich jak koncerty, biegi masowe, festyny itp.
 • wynajem kabin typu TOI TOI
 

PROJEKTOWANIE, ZAKŁADANIE I KONSERWACJA

Oferujemy:
 • projektowanie i wykonawstwo małej architektury zieleni
 • nasadzanie drzew i krzewów
 • konserwacja nasadzeń kwiatowych
 • konserwacja zieleni wysokiej i niskiej
 • pielęgnacja krzewów i żywopłotów
 • koszenie trawy, usuwanie chwastów
 • grabienie wiosenne i jesienne liści

Nasz sprzęt

Polsuper sp. z o.o. dysponuje specjalistycznym sprzętem do świadczenia usług takim jak:
 • Zamiatarki uliczne i chodnikowe firm: Bucher Schorling, AEBI Schmidt, Brodson
 • Posypywarki i solarki firm: Dobrowolski, AEBI Schmidt, Epoke
 • Kosiarki uliczne i podkaszarki firm: Peruzzo, Stihl, Amazone

Z kim współpracujemy?

Dewizą firmy jest najwyższa jakość usług i respektowanie wymagań związanych z Ochroną Środowiska. Nasi klienci to Dzielnice m.st. Warszawy – m.in.: Śródmieście, Ochota, Wawer, Włochy, Wilanów, Targówek, Żoliborz a także jednostki sektora samorządowego takie jak: Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarządy Gospodarki Nieruchomościami i wiele innych.

Nasza misja

Zaspokajamy zbiorowe potrzeby w zakresie usług komunalnych kierując się zasadą maksymalnego ograniczania ich skutków dla środowiska naturalnego i dążymy do ciągłej poprawy jakości i terminowości ich świadczenia poprzez doskonalenie się w każdej dziedzinie.